160zł premii od banku

Warunki są bardzo proste do spełnienia. Pomocna może być kartka, albo kalendarz w telefonie, by poustawiać sobie odpowiednie przypomnienia ?

Co trzeba zrobić, aby zgarnąć 160zł?

Pierwsze 2 miesiące (pierwszy miesiąc od otwarcia i pierwszy pełny) – premia 100zł:

 1. Otwórz eKonto z podanego linka promocyjnego i zasil je kwotą 1000zł w ciągu 7 dni od otwarcia Link do promocji
 2. Wykonaj minimum 5 transakcji w miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego i/lub w kolejnym miesiącu
 3. Transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot toqaru)

Drugi pełny miesiąc – premia 30zł:

 1. Zasil konto w kwotą 1000zł
 2. Wykonaj minimum 5 transakcji (w tym płatności telefonem) w drugim pełnym miesiącu od otwarcia eKonta promocyjnego
 3. Transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś

Trzeci pełny miesiąc – premia 30zł:

 1. Zasil konto w kwotą 1000zł
 2. Wykonaj minimum 5 transakcji (w tym płatności telefonem) w drugim pełnym miesiącu od otwarcia eKonta promocyjnego
 3. Transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś

Link do promocji

 • 0zł – za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0zł – wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0zł – za kartę przy 1 transakcji w miesiącu
 • 0zł – za wypłaty z bankomatów za granicą

Powodzenia!