250zł na paliwo od BNP

Szybka akcja, bo jest tylko 800 kont w tej specjalnej propozycji.

Co trzeba zrobić:

 1. Zarejestruj się z ___linka___ do 31.07.2019
 2. Zawrzyj Umowę w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 14.08.2019
 3. Aktywuj aplikację GOmobile do 31.08.2019 r., a w następnym miesiącu kalendarzowym, wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe kartą o wartości min. 300 zł,

  Przykładowo:

  Uczestnik zarejestrował się w Promocji i złożył wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu 15 maja 2019.
  Następnie po zawarciu Umowy ramowej w dniu 20 maja 2019, w dniu 25 maja 2019 r aktywował Aplikację GOmobile.
  W związku z tym Transakcje bezgotówkowe, musi wykonać w czerwcu 2019 r.

  Inny przykład:

  Uczestnik zarejestrował się w Promocji i złożył wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu 10 czerwca 2019.
  Następnie po zawarciu Umowy ramowej w dniu 18 czerwca 2019, w dniu 19 czerwca 2019 r aktywował Aplikację GOmobile.
  W związku z tym Transakcje bezgotówkowe musi wykonać w lipcu 2019 r.

KIEDY OTRZYMASZ Nagrodę o wartości 250 zł?

Nagrodę w postaci karty prepaid Orlen o wartości 250 zł otrzymasz do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały opisane poniżej warunki.

Jeszcze raz link do promocji:

___link___