2captcha

2captcha – zakup na dowolną kwotę, powiedzmy kup z 2 dolary na start.

Kliknij w QUICK START

Wpisz email i hasło.

Zaloguj się na wprowadzone dane i kliknij ADD funds – obojętne czy ten link u góry czy niżej.

Wybierz metodę płatności. Na screenach pokazuję płatność BTC.

Wpisz kwotę dowolną, ja wpłacałem 10 dolarów na start. Kliknij ADD FUNDS

Przelej podaną ilość BTC na wskazany adres.